บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด ภายใต้โครงการหาดกังหัน (HGH)

บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด ภายใต้โครงการหาดกังหัน (HGH)

 


** ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม
** ครบคลุมพื้นที่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และอำเภอ
ปากพนัง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
** มีขนาดกำลังการผลิตรวม 126 เมกะวัตต์

❤️ จากใจ E@ #EA ปันน้ำใจเพื่อสังคม
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

Related posts