มอบรถจักรยาน และชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนให้แก่เยาวชนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

มอบรถจักรยาน และชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนให้แก่เยาวชนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

 

วันที่ 11 มกราคม 2563ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด ในเครือบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (E@) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ให้เด็กไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ โดยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยร่วมมอบรถจักรยาน และชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนให้แก่เยาวชน ณ เทศบาลหน้าสตน เทศบาลเกาะเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

❤️ จากใจ E@ #EA ปันน้ำใจเพื่อสังคม
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

Related posts