สนับสนุนต้นทองอุไร จำนวน 1,500 ต้นงานเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

สนับสนุนต้นทองอุไร จำนวน 1,500 ต้นงานเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 

วันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด ในเครือบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (E@) ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุนต้นทองอุไร จำนวน 1,500 ต้น ร่วมกับโดยคณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างสมดุลทางธรรมชาติโดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาร่วมกันปลูกต้นทองอุไร ณ บริเวณเกาะกลางถนนหน้าพระตำหนักประทับแรมปากพนัง ถึงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทางประมาณกว่า 30 กิโลเมตร

❤️ ขอบคุณที่ให้ E@ ได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม #EA ปันน้ำใจเพื่อสังคม
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

Related posts