ต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลม ณ โครงการหาดกังหัน 3

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลม ณ โครงการหาดกังหัน 3

 

วันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด ในเครือบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (E@) ได้รับเกียรติจากพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์และคณะ ในการเดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลม ณ โครงการหาดกังหัน 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสบรรยายกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ และพาคณะเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงานในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม

E@ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนสู่สังคมไทย
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

Related posts