บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด ต้อนรับคณะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด ต้อนรับคณะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด ในเครือบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (E@) ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จำนวน 21 คน และนักเรียน โรงเรียนคลองแดนวิทยา จังหวัดสงขลา จำนวน 30 คน พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานของบริษัทและลงพื้นที่ดูวิธีการทำงานของกังหันลม ณ บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด

E@ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนสู่สังคมไทย
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

Related posts