บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 ต้อนรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 ต้อนรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จำนวน 60 คน ได้เข้ามาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลม ณ โครงการหาดกังหัน 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช

E@ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนสู่สังคมไทย
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

Related posts