สนับสนุนน้ำดื่ม E@ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง

สนับสนุนน้ำดื่ม E@ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง

 


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาโครงการหาดกังหัน 3 ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม E@ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นกัดเซาะ
ชายฝั่งทำให้บ้านพังเสียหาย จำนวน 4 หลัง ในพื้นที่ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

❤️ จากใจ E@ #EA ปันน้ำใจเพื่อสังคม
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

Related posts