วิทยากรแนะนำบริษัทและประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

วิทยากรแนะนำบริษัทและประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ผ่านมา โครงการหาดกังหัน ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการร่วมเป็นวิทยากรแนะนำบริษัทและประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ในงานปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

E@ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนสู่สังคมไทย
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

Related posts