ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงโรงอาหารและพัฒนาการศึกษา

ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงโรงอาหารและพัฒนาการศึกษา

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ผ่านมา โครงการหาดกังหัน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงโรงอาหารและพัฒนาการศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

❤️ จากใจ E@ #EA ปันน้ำใจเพื่อสังคม
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

Related posts