” เช็คกก่อน…อย่าเพิ่งตื่นตระหนก!! “

” เช็คกก่อน…อย่าเพิ่งตื่นตระหนก!! “

 

 

E@ ห่วงใย ทุกคนต้องปลอดภัย เริ่มด้วยเช็คอาการความแตกต่างทางกายภาพของ

“เชื้อไวรัส covid-19 vs ไข้หวัดธรรมดา”

มาเริ่มกันเลย!!

ด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาว E@ ขอสัญญาจากใจเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

จากใจ ❤️ E@
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

Related posts