“ล้างมืออย่างไร…….ให้ห่างไกล covid-19”

“ล้างมืออย่างไร…….ให้ห่างไกล covid-19”

 

7 ขั้นตอนล้างมือให้สะอาด ขจัดเชื้อโรค และป้องกันเชื้อไวรัส covid-19

#ด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวE@

จากใจ ❤️ E@
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

 

Related posts