“ทำอย่างไร…..ให้ ลด ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส”

“ทำอย่างไร…..ให้ ลด ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส”

 

ข้อแนะนำจากองค์การอนามัยโลก

#ด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวE@
#เราจะสู้ไปด้วยกัน #COVID-19

จากใจ ❤️ E@
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

Related posts