“เว้นระยะ…..ห่างทางสังคม เพื่อลดการแพร่ระบาด COVID-19”

“เว้นระยะ…..ห่างทางสังคม เพื่อลดการแพร่ระบาด COVID-19”

 

Socia Distancing 4 วิธีหลีเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด
#ด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาว E@

จากใจ ❤️ E@
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

Related posts