🌎 22 เมษายน วันคุ้มครองโลก Earth Day 🌳🌳

🌎 22 เมษายน วันคุ้มครองโลก Earth Day 🌳🌳

 

22 เมษายน ของทุกปี วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ UNEP เพื่อสนับสนุนการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มเมื่อปี 1970 ปีนี้จึงเป็นการครบรอบ 50 ปี ของ Earth Day

เนื่องในวันคุ้มครองโลก หรือวันของโลก Earth Day จึงขอเชิญชวนทุกท่านทำสิ่งดีดีเพื่อโลก เริ่มจากตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนใดก็ตาม เริ่มวันนี้ และทุกๆวันหลังจากนี้

ดูแลโลกเท่ากับการดูแลตัวเอง 💚

 

#EarthDay

Related posts