“E@ ห่วงใย….ชาวนครต้องปลอดภัย เดินหน้าแจกหน้ากากอนามัย ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19”

“E@ ห่วงใย….ชาวนครต้องปลอดภัย เดินหน้าแจกหน้ากากอนามัย ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-…

Read More

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ E@ ส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจำนวน 4,000 ชิ้น และเจลล้างมือขนาด 420 ML จำนวน 30 ขวดให้กับ บริษัทในเครือ อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 เพื่อปันน้ำใจให้พี่น้องชาวนครศรีธรรมราช

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ E@ ส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจำนวน 4,000 ชิ้น แ…

Read More