“ชาวปากพนัง” ยกนิ้ว กังหันลมยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ ส่วน “EA”จริงใจ ดูแลเยียวยาชาวบ้านดีเยี่ยม 

“ชาวปากพนัง” ยกนิ้ว กังหันลมยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ ส่วน “EA&#8221…

Read More

ชาวท่าบอน สงขลา ขานรับ “กังหันลมไฟฟ้า” เสนอปรับภูมิทัศน์กระตุ้นท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน ชาวท่าบอน สงขลา ล้มข่าวลือยัน EA จ่ายครบ ขอเพิ่ม “กังหันลมไฟฟ้า” เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ชาวท่าบอน สงขลา ขานรับ “กังหันลมไฟฟ้า” เสนอปรับภูมิทัศน์กระตุ้นท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุ…

Read More