บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 ต้อนรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 ต้อนรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา…

Read More

บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด ภายใต้โครงการหาดกังหัน (HGH)

บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด ภายใต้โครงการหาดกังหัน (HGH)   ** ดำเนินธุรกิจโรง…

Read More